הצהרת נגישות

סניפי החברה, בבת- ים ובתל אביב, נגישים בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. אתר האינטרנט הינו מונגש לפי חוק.